Varaus - ja maksuehdot

 • Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse lasku(t), jossa tilisiirtolomakkeet vuokranmaksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä ensimmäisen laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa tai ilmoitettava viestissä, mistä varauksesta maksu maksetaan.

 • Mikäli varauksen alkuun on 55 vuorokautta tai vähemmän (alle 8 viikkoa), maksetaan vuokrasumma yhdessä erässä.

 • Mikäli varauksen alkuun on 56 vuorokautta (8 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu (30% vuokrasta) erääntyy maksettavaksi 7 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus (70% vuokrasta) erääntyy maksettavaksi 4 viikkoa ennen loman alkua.

 • Mikäli varauksen alkuun on 14 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi.

 • Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut laskun eräpäivään mennessä.

 • Mikäli maksu (ennakko- tai loppumaksu) ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa Jarvin Oy:n toimesta ilman erillista ilmoitusta ja maksetun ennakkomaksun palautusta.

 • Maksuehdoista voidaan sopia toisin erillisellä kirjallisella sopimuksella, jolloin noudatetaan laskussa mainttua eräpäivää.

 • Asiakas saa tiedot avaimen sijainnista sekä avainkoodin saa noin viikkoa ennen majoitusajan alkua.

 • Mikäli varausta tehdessä majoituksen alkamisajankohtaan on 14 vrk tai vähemmän, lähetetään avainkoodi asiakkaalle joko kuittia vastaan tai silloin kun maksusuoritus on saapunut vuokranantajan tilille.

 • Kaikki varaukseen liittyvät muutokset on tehtävä 2 viikkoa ennen varausajankohdan alkua.

 • Lomakohteen vuokrahintaan sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet ja astianpesuaineet, normaalit energiakulut, patjat, peitot, tyynyt, wc-paperi sekä puhdistusaineet ja -välineet.

 • Loppusiivous sisältyy hintaan ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita.

 • Maksamalla vuokran asiakas sitoutuu toimimaan yllä olevien ehtojen mukaisesti. 

 • Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan. 

 • Perusmausteet ja pyykinpesuaineet eivät sisälly vuokrahintaan.

 • Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata lisämaksusta varauksen yhteydessä.

Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen

 • Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) Jarvin Oy:lle. Peruutus hyväksytään, kun peruutus on tehty varausehtojen mukaisesti ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana ja vahvistettu asiakkaalle Jarvin Oy:n toimesta.

 • Varauksen peruuttamisesta pidätetään 30% vuokrasummasta (ennakkomaksu). Mikäli varauksen peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko majoituksen hinta.

 • o Jos peruttu ajanjakso saadaan kuitenkin vuokrattua toisille asiakkaille eteenpäin, palautetaan varauksen peruuttaneelle asiakkaalle joko:
  1. koko summan TAI
  2. sen summan, joka on saatu kohteen eteenpäin vuokrauksesta, mikäli se ei riitä kattamaan peruutetun varauksen kulut sellaisenaan

 • Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summan takaisin kokonaisuudessaan, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi Jarvin Oy:lle ja osoitettava luotettavalla tavalla esim. lääkärintodistuksella.

 • Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

 • Mikäli peruutus kohdistuu sesonkiaikoihin (viikot 50-2, viikot 8-10, viikot 24-35) sijoittuville ajanjaksoille, maksua peruutetusta varauksesta ei palauteta lainkaan.
 • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), omistaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

 • Omistajalla on myös oikeus välittömästi keskeyttää varauksen siinä tapauksessa, jos asiakas ei noudata varausehtoja tai yleisiä oleskeluehtoja mökillä. Mikäli varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta ollenkaan

Oleskelu kohteessa

 • Yleinen tuloaika lomakohteeseen on klo 16.00 ja lähtöaika klo 12.00. Yleisistä tulo- ja lähtöajoista voidaan myös mahdollisuuksien mukaan poiketa erillisellä kirjallisella sopimuksella Jarvin Oy:n kanssa.

 • Jos asiakas ei palauta lomakohteen avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kulut.

 • Mökin siivouksesta loma-aikana huolehtii asiakas itse. Jos siivous ei sisälly vuokrahintaan, on mökin omistajalla oikeus periä asiakkailta 100-150€ suuruinen siivouspanttimaksu, kohteesta riippuen. Mikäli vuokrauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti, on omistajalla oikeus periä 100-150 € suuruisen siivousmaksun mahdollisella panttimaksulla vähennettynä.

 • Asiakkaiden lähtiessä lomakohteen on oltava siistissä kunnossa riippumatta siitä, oliko loppusiivous tilattu/sisältynyt hintaan tai ei. Huonekalut on palautettava paikoilleen, astioita on tiskattava ja roskia on vietävä ulkona oleviin jäte-astioihin. Jos lomakohde jää erittäin epäsiistiin kuntoon asiakkaiden lähdön jälkeen, on tällöin mökin omistajalla okeus periä 100-150 € suuruinen maksu tuplasiivouksesta jälkikäteen. Maksun suuruus riippuu kohteesta sekä ylimääräisen työn määrästä.

 • Jos tuot lemmikin mökille, huolehdi, ettei lemmikin ulosteita löydy mökistä, sen piha-alueelta tai piha-alueen välittömästä läheisyydestä. Lemmikin saa tuoda kohteeseen ainoastaan omistajan suostumuksesta ja aina lisämaksusta. Lemmikin oleskelu vuokrakohteen varusteisiin kuuluvilla pehmustetuilla huonekaluilla kuten esimerkiksi sohvalla on kielletty – muistathan ottaa lemmikillesi oman makuualustan. Mikäli tätä sääntöä rikotaan, Jarvin Oy pidättää oikeuden lähettää vuokralaiselle laskun lisäsiivouksesta (20 €) jälkikäteen.

 • Mökistä lähtiessä asiakkaan on sammutettava valot.

 • Sähköauton lataaminen mökin sähköä käyttäen on mahdollista ainoastaan erillisellä sopimuksella Jarvin Oy:n kanssa ja aina lisämaksusta.

 • Vuokrapaljun tuominen mökille on sallittu ainoastaan kohteen omistajan suostumuksella ja aina lisämaksusta.

 • Mökkiä saa käyttää enimmillään se määrä vieraita, joka on sovittu varauksen tekovaiheessa ja lukee varauslaskussa. Vieraiksi lasketaan kaikki huvilalla vierailevat iästään riippumatta. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen vierasmäärä tilapäisesti ylittyy, tulee aina sopia ennakkoon Jarvin Oy:n kanssa. Mikäli kohteeseen tulee yöpyjien lisäksi sellaiset vieraat, jotka eivät jää yöksi, peritään heidän vierailustaan lisämaksuja vesi- ym. kulujen kattamiseksi.

 • Mitä mökillä EI saa tehdä:
  • Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteessa on kielletty.
  • Tupakointi sisätiloissa & kynttilöiden polttaminen talon sisätiloissa on ehdottomasti kielletty maksuseuraamuksen uhalla.
  • Lemmikkejä ei saa viedä mökille, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Majoitus lemmikkien kanssa onnistuu lisämaksusta.
  • Kuoppien kaivaminen mökin piha-alueella (esim. onkimatojen etsimistä varten) on ehdottomasti kielletty maksuseuraamuksen uhalla.
  • Mikäli varatussa kohteessa on ulkoporeallas, sen tyhjentäminen, täyttäminen sekä veden vaihtaminen itsenäisesti on ehdottomasti kielletty maksuseuraamuksen uhalla.
  • Nesteiden imuuttaminen pölynimurilla on ehdottomasti kielletty maksuseuraamuksen uhalla.
  • Omien patjojen, makuupussien ja -alustojen yms. tuominen on kielletty. Jos mökillä vierailee enemmän kuin varausvaiheessa ilmoitettu henkilömäärä, on omistajalla oikeus oman harkinnan mukaan joko keskeyttää varauksen välittömästi, jolloin maksua ei palauteta lainkaan tai periä lisämaksun ylimääräisistä vieraista.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle.

 • Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida enää yhdessä todeta, eikä Jarvin Oy ole niistä korvausvelvollinen.

 • Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella voinut estää. Omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai villieläinten kanssa kohtaamisesta.

Valitukset

 • Kaikki lomakohteeseen liittyvät valitukset ja huomautukset on osoitettava viipymättä Jarvin Oy:lle.

 • Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita lomakohteen huoltajalle tai omistajalle heti vuokra-aikana, katsotaan lomakohteen olleen sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida enää yhdessä todeta, eikä Jarvin Oy ole niistä korvausvelvollinen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

*******************************************************************************************************************************************************

Maksamalla vuokran asiakas sitoutuu toimimaan ylläolevien ehtojen mukaisesti.

Yrityksestämme

Jarvin Oy on vuonna 2003 perustettu suomalainen mökkivuokrausyritys. Kaikki kohteemme sijaitsevat vain 10-20 min ajomatkan päässä Lahden keskustasta, reilun tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.
Pidämme huolta mökeistämme ja olemme varustaneet ne vieraidemme tarpeita ajatellen. Tarjoamme myös muitakin palveluita, mm. moottoriveneen vuokrausta, loma-osakkeita Vierumäellä ja Katinkullassa sekä tulkkauspalveluja.
Pyrimme luomaan kaikin puolin hyvän palvelukokemuksen jokaiselle asiakkaallemme - kokeile vaikka itse!

finland1 england1 russia1

Layout Type

Presets Color