Varaukset ja maksut

 • Varaus katsotaan vahvistetuksi sen jälkeen, kun asiakas vahvistaa varauksensa ja maksaa varausmaksun. Tilisiirtolomakkeet vuokranmaksua varten lähetetään asiakkaalle sähköpostitse. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

 • Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa tai ilmoitettava viestissä, mistä varauksesta maksu maksetaan.

 • Mikäli varauksen alkuun on alle 6 viikkoa, eli 42 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan vuokrasumma yhdessä erässä.

 • Mikäli varauksen alkuun on yli 6 viikkoa eli 43 vuorokautta tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä:

  • Ennakkomaksu eli 30% vuokrasta erääntyy maksettavaksi 7 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä.

  • Loppusuoritus eli 70% vuokrasta erääntyy maksettavaksi 4 viikkoa ennen varauksen alkamisajankohtaa.

 • Mikäli varauksen alkuun on 14 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko varauksen summa välittömästi.

 • Mikäli maksu (ennakko- tai loppumaksu) ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa Jarvin Oy:n toimesta ilman erillista ilmoitusta ja maksetun ennakkomaksun palautusta.

 • Maksuehdoista voidaan sopia toisin erillisellä kirjallisella sopimuksella sähköpostitse, jolloin noudatetaan laskussa mainttua eräpäivää.

 • Asiakas saa tiedot avaimen sijainnista sekä avainkoodin sähköpostitse varausmaksun suorittamisen jälkeen, yleensä noin viikkoa ennen majoitusajan alkua.

 • Lomakohteen vuokrahintaan sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet ja astianpesuaineet, patjat, peitot, tyynyt, wc-paperi, puhdistusaineet ja -välineet sekä normaalit energia- ja vesikulut.

 • Loppusiivous sisältyy vuokrahintaan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita.

 • Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan.

 • Perusmausteet ja pyykinpesuaineet eivät sisälly vuokrahintaan.

 • Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita majoittuessa. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata lisämaksusta varauksen yhteydessä.

Varauksen peruuttaminen asiakkaan toimesta

 • Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) Jarvin Oy:lle. 

 • Varauksen peruuttamisesta pidätetään 30% vuokrasummasta (ennakkomaksu). Mikäli varauksen peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, varaajalta veloitetaan koko majoituksen hinta. 

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), omistaja pidättää oikeuden perua varauksen yksipuolisesti. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jarvin Oy on velvollinen tiedottamaan asiakasta mahdollisesta estetilanteesta välittömästi.

 • Jarvin Oy pidättää oikeuden mitätöidä tilaus tai keskeyttää varaus välittömästi ilman varausmaksun palautusta, mikäli asiakas ei noudata tässä esitettyjä varausehtoja. 

Oleskelu mökillä

 • Yleinen saapumisaika lomakohteeseen on klo 16.00 ja lähtöaika klo 12.00. Kesäkuukausina saapumisaika on klo 17.00 ja lähtöaika klo 11.00. Poikkeukset yleisistä saapumis- ja tuloajoista on sovittava erillisellä kirjallisella sopimuksella Jarvin Oy:n kanssa ja ne toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

 • Asiakas vuokraa mökin siivottuna. Mökin siivouksesta varauksen huolehtii asiakas itse. Halutessaan asiakas voi tilata mökin välisiivouksen lisämaksusta.

 • Tupakointi, käveleminen ulkokengissä ja kynttilöiden polttaminen mökin sisätiloissa on kielletty.

 • Mikäli varatussa kohteessa on ulkoporeallas, sen tyhjentäminen, täyttäminen sekä veden vaihtaminen itsenäisesti on ehdottomasti kielletty. Asiakkaan vahingoittaessa ulkoporeallasta, pidättää Jarvin Oy oikeuden periä korjauskulut asiakkaalta jälkikäteen. Vuokrapaljun tuominen mökille on sallittu ainoastaan kohteen omistajan suostumuksella ja aina lisämaksusta.

 • Majoittuminen lemmikkien kanssa ilman omistajan lupaa on kielletty ja voi pahimmillaan johtaa varauksen keskeyttämiseen ilman varausmaksun palauttamista. Majoittuminen lemmikkien kanssa onnistuu vain lisämaksusta ja ennakkosopimuksella Jarvin Oy:n kanssa. Lemmikkien oleskelu mökin pehmustetuilla huonekaluilla (esimerkiksi sohva, sänky) on kielletty – muistattehan ottaa lemmikillenne oman makuualustansa. Huolehdittehan myös, ettei lemmikin ulosteita löydy mökin pihalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Jarvin Oy pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta lisäsiivouskuluja jälkikäteen, mikäli tätä sääntöä on laiminlyöty oleskelun aikana.

 • Sähköauton lataaminen mökin sähköä käyttäen on ehdottomasti kielletty: talon sähköverkko ei sovellu sähköautojen lataamiseen. Sähköauton kytkemisyritykset talon verkkoon voivat aiheuttaa tulipalon ja vahingoittaa sähköauton.

 • Ettehän jätä mökin sähkölaitteet ja vesihanat ilman valvontaa.

 • Muistattehan sammuttaa valot lähtiessänne pois mökiltä.

 • Mökin takka ja puukiuas eivät vaadi isoa määrää puita kerralla. Muistattehan avata ilmanvaihtohormin käyttäessänne takkaa ja puukiuasta.

 • Asiakkaan lähtiessä mökin ja sen pihapiirin on oltava siistissä kunnossa riippumatta siitä, oliko loppusiivous tilattu tai sisältynyt hintaan: huonekalut on palautettava alkuperäisille paikoilleen, astioita on tiskattava ja roskia on vietävä ulkona oleviin jäteastioihin. Jos lomakohde jää erittäin epäsiistiksi asiakkaiden lähdön jälkeen, on mökin omistajalla tällöin oikeus periä lisäsiivousmaksun jälkikäteen. Siivousmaksun suuruus riippuu mökin koosta ja lisäsiivoukseen kulutetusta työn määrästä.

 • Jos asiakas ei palauta lomakohteen avaimia varausjakson päädyttyä ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne, Jarvin Oy pidättää oikeuden periä mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kulut jälkikäteen.

 • Yllättävän ja merkittävän rikkoontumisen (lämmitys-, viemäri-, tai vesijärjestelmän sammuminen) havaittuaan, on asiakas velvollinen ilmoittamaan tästä Jarvin Oy:lle viipymättä. Mikäli rikkoontuminen pystytään korjaamaan ilmoituksen päivänä, maksettua varausmaksua ei palauteta.

  • Tapauksessa, jossa rikkoontuminen vaatii pitkäkestoisempaa korjausta eikä asiakkaalla ole mahdollisuutta jäädä mökille rikkoontumisen seurauksena, Jarvin Oy hyvittää asiakkaalle maksetun maksun käyttämättä jääneestä varauksen ajasta.

  • Mikäli asiakas päättää jäädä mökkiin rikkoontumisesta huolimatta, Jarvin Oy hyvittää asiakkaalle 25% mökin vuorokausihinnasta rikkoontumisen ilmoituspäivästä lähtien siihen saakka, kunnes rikkoontuminen on korjattu.

 • Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä, joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella voinut estää.

 • Mökit sijaitsevat lähellä luontoa. Asiakkaan on oltava valmis kohtaamaan luonnonilmiöitä ja villieläimiä. Jarvin Oy ei vastaa luonnonilmiöistä (sade, lumipyry, voimakas tuuli, sinilevä ja vastaavat) eikä korvaa asiakkaalle näistä syistä aiheutettuja vahinkoja.

 • Teltan tai asuntovaunun käyttö mökin alueella on kielletty.

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle täysimääräisinä.

Esimerkkitilanteet asiakkaan aiheuttamista vahingoista, joista voi tulla lisälasku jälkikäteen:

 • Talon, sen irtaimiston, pihapiirin sekä lähialueen vahingoittaminen ja ilkivalta.

 • Ulkoporealtaan käyttöohjeiden laiminlyönti ja väärinkäyttö.

 • Talon jättäminen poikkeuksellisen epäsiistiin kuntoon uloskirjautumisen jälkeen (lisätietoja kohdassa ”oleskelu mökillä”).

 • Tupakointi ja kynttilöiden polttaminen sisätiloissa, kävely sisätiloissa kengissä.

 • Onkimatojen kaivaminen mökin pihapiirin alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

 • Kaikenlaisten nesteiden (vesi, mehu ym.) imuuttaminen pölynimurilla.

 • Avotulen teko mökin pihapiirissä, sen välittömässä läheisyydessä sekä metsässä.

 

Yöpyvien ja ei-yöpyvien vieraiden määrä mökillä

 • Mökin alueella voi oleskella se määrä ihmisiä (kaikenikäiset lapset mukaan lukien), joka on merkitty asiakkaalle lähetettyyn varauslaskuun. Mahdollisista lisävieraista tulee sopia omistajan kanssa etukäteen, vaikka kyse olisikin vain sellaisista kävijöistä, jotka eivät jää yöksi. Lisävieraista on maksettava lisämaksu. 

 • Mikäli mökkiin saapuu enemmän vieraita, kuin oli sovittu varauksen yhteydessä, mökin omistajalla on oikeus keskeyttää varaus välittömästi ja poistaa vieraat mökiltä ilman maksujen palautusta.

Valitukset

 • Kaikki lomakohteeseen liittyvät valitukset ja huomautukset on osoitettava viipymättä Jarvin Oy:lle, niiden mahdollisimman nopeaksi korjaamiseksi. Ilmoitukset mökissä havaituista puutteista otetaan vastaan asiakkaan oleskelun aikana. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida enää yhdessä todeta, eikä Jarvin Oy ole niistä korvausvelvollinen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

 • Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

*******************************************************************************************************************************************************

Maksamalla vuokran asiakas sitoutuu toimimaan ylläolevien ehtojen mukaisesti.

Yrityksestämme

Jarvin Oy on vuonna 2003 perustettu suomalainen mökkivuokrausyritys. Tarjoamme vuokralle järvenrantamökkejä Lahden seudulla ympäri vuoden ja lomahuoneistoja Vuokatin Katinkullassa viikoille 1 ja 2. Lahden seudun kohteemme sijaitsevat vain 15-20 min ajomatkan päässä Lahdesta ja reilun tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Kaikilla Katinkullan huoneistoillamme on suora järvinäköala sekä lyhyt kävely- tai ajomatka Katinkullan ja Vuokatin monipuolisten palveluiden ääreen. Tervetuloa vieraaksemme! 

finland1 england1

Layout Type

Presets Color